Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 51
W tym miesiącu: 3270
Wszystkich: 317417
Wyszukiwarka

Agnieszka Gabrysz

Obwód wyborczy: 3

Lista: KW Mieszkańcy Częstochowy

Miejsce na liście: 2

E-mail: brak danych.

O kandydacie:

Nazywam się Agnieszka Gabrysz i kandyduję do Rady Miasta Częstochowy.  Kandyduję, ponieważ Częstochowa jest miejscem, w którym się urodziłam i mieszkam, w którym pracuję zawodowo i działam społecznie. Miejscem, na które chcę mieć większy wpływ.
Kandyduję, ponieważ Częstochowa to moje miasto, a jego mieszkańcy to moi najbliżsi, rodzina i przyjaciele i chcę, żeby żyło nam się lepiej.  Od blisko 3 lat zajmuję się marketingiem Klubu Sportowego Skra, promując aktywny tryb życia, zasady fair play czy wychowanie przez sport i rekreację. Teraz chcę moje działanie rozszerzyć na wszystkich mieszkańców naszego miasta. Codziennie przemierzam kilometry po naszym mieście, odwiedzam instytucje i firmy, spotykam się z ludźmi. Znam mocne i słabe strony naszego miasta. Wiem, które obszary wymagają pilnych inwestycji. Zawsze  staram się być specjalistą w swojej dziedzinie, świadomie i kompetentnie wykonywać swoje zadania, cały czas rozwijać się i kształcić. Do Rady wniosę nową energię i nowe pomysły, ale też zdrowy rozsądek, wiedzę i doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.
Jestem pracowitym człowiekiem i dobrym organizatorem, któremu nowe wyzwania dodają skrzydeł. Nie lubię narzekania, bez przejawiania inicjatywy, negatywnego myślenia i braku odpowiedzialności.
Chcę, aby Częstochowa była przyjaznym miastem, takim, w którym chce się mieszkać, pracować i żyć.

Program:

Tworzymy niezależne, samorządowe porozumienie mieszkańców. Stawiamy na odpartyjniony samorząd. Częstochowa musi dołączyć do najlepszych miast w Polsce. Dlatego przygotowaliśmy program rozwoju gospodarczego miasta i dobrobytu częstochowian. To program stworzony przez mieszkańców dla mieszkańców.

1. ROZWÓJ GOSPODARCZY CZĘSTOCHOWY
Stawiamy na zwiększenie ilości miejsc pracy w Częstochowie. Stworzymy przyjazny klimat dla inwestorów. Zainicjujemy współpracę przemysłu z uczelniami wyższymi. Wykorzystamy szansę jaką dają specjalne strefy ekonomiczne. Przygotujemy i uchwalimy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dając tym samym podstawy do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowania terenów dla inwestorów.

2. PRZECIWDZIAŁANIE WYLUDNIENIU MIASTA
Zaproponujemy skuteczne programy prorodzinne. Szczególną opieką otoczymy rodziny wielodzietne oraz seniorów. Stworzymy system opieki nad dziećmi, by rodzice mogli realizować swoje plany zawodowe. Obniżymy czynsze w mieszkaniach komunalnych, ułatwimy ich wykupywanie oraz usprawnimy system remontów. Skorzystamy z wiedzy i wsparcia organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną.

3. MNIEJ POLITYKI W SAMORZĄDZIE – CZĘSTOCHOWA MIASTEM JEJ MIESZKAŃCÓW
Poprawimy funkcjonowanie inicjatyw lokalnych, konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego czy inicjatyw uchwałodawczych. Organizacje pozarządowe będą miały większy wpływ na samorząd. Rozszerzymy kompetencje rad dzielnic.

4. MĄDRA POLITYKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA
Będziemy szanować pieniądze podatników. Zadbamy o dyscyplinę finansową miasta. Inwestycje będą dopasowane do potrzeb mieszkańców i możliwości budżetu. Zadbamy o częstochowskie drogi i chodniki oraz pozostałą infrastrukturę, stawiając na wysoką jakość inwestycji.

5. EDUKACJA PODSTAWĄ ROZWOJU MIASTA
Odbudujemy częstochowskie szkolnictwo zawodowe. Będziemy systematycznie modernizować i remontować budynki szkolne i znajdujące się przy nich obiekty sportowe. Postawimy na kreatywność dyrektorów szkół i nauczycieli, a także ograniczymy zbędną biurokrację w ich pracy. Wesprzemy częstochowskie środowisko akademickie w jego staraniach o utworzenie uniwersytetu.

6. SKUTECZNA SŁUŻBA ZDROWIA
Poprawimy funkcjonowanie Miejskiego Szpitala Zespolonego poprzez sukcesywną modernizację oddziałów i pozyskanie nowoczesnego sprzętu. Zadbamy o profilaktykę, wspierając aktywne spędzanie wolnego czasu, uprawianie sportu i promocję zdrowego żywienia, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

7. KULTURA OTWARTA NA WSZYSTKICH
Częstochowianie będą mogli dobrze spędzić wolny czas. Udoskonalimy funkcjonowanie i ofertę programową miejskich instytucji kultury. Poszerzymy system stypendialny dla młodych artystów. Będziemy wspierać inicjatywy oddolne np. amatorski ruch artystyczny.

8. SPORT SZANSĄ ROZWOJU
Odbudujemy silną pozycję częstochowskiego sportu. Będziemy promować i wspierać zajęcia sportowo - rekreacyjne wśród dzieci i młodzieży. Stworzymy bazę sportową oraz system finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych umożliwiające im osiąganie sukcesów.

9. PRZYJAZNA KOMUNIKCJA MIEJSKA
Komunikacja miejska będzie wygodna i punktualna. Zahamujemy wzrost cen biletów. Poprawimy funkcjonowania komunikacji miejskiej - trasy i godziny kursowania dopasujemy do potrzeb pasażerów. Unowocześnimy tabor autobusowy i tramwajowy oraz infrastrukturę przystankową.

10. BEZPIECZNE MIASTO
Podniesiemy poziom bezpieczeństwa publicznego oraz drogowego. Zadbamy o bezpieczeństwo dzieci przez intensywne działania prewencyjne w sąsiedztwie szkół oraz obiektów sportowych. Rozwiniemy sieć wizyjnego monitoringu miejskiego.

11. CZĘSTOCHOWA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM
Będziemy wspierać aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ich integrację. Usuniemy bariery architektoniczne. Szczególną opieką otoczymy niepełnosprawne dzieci i młodzież.

12. MIASTO CZYSTE I ZIELONE
Naprawimy reformę śmieciową w mieście. Uprzątniemy śmieci z lasów i rowów. Rozbudujemy sieć kanalizacyjną obejmując nią kolejne obszary miasta. Zadbamy, by w Częstochowie było więcej zieleni, promenad, parków i skwerów.

Strona internetowa: brak danych.

Facebook: facebook.com/agnieszka.gabrysz

 

Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Aktualności