Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 50
W tym miesiącu: 3269
Wszystkich: 317416
Wyszukiwarka

Anna Gabarska.jpg

Anna Gabarska

Obwód wyborczy: 4

Lista: KKW SLD Lewica Razem

Miejsce na liście: 12

O Kandydacie:

Urodziła się w 1971 roku. Jest mężatką, matką 20-letniego syna. Absolwentka Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Wydziału Pedagogicznego na kierunek Praca Socjalna oraz Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna.

Prezes Zarządu Częstochowskiego Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem". Pomysłodawca i koordynator projektu „Aktywny Senior", programu działań aktywizujących osoby 50+ w instytucjach kultury, sportu i turystyki w Częstochowie. Organizator imprezy sportowej „Senioriada 2011 - Sportowej Olimpiady dla Seniorów Regionu Częstochowskiego". Pomysłodawca i organizator pikników zdrowia, targów motoryzacyjnych, I Kartingowych Mistrzostw Częstochowy dla mieszkańców Częstochowy. Pomysłodawca i organizator pokazu driftu i akrobacji na quadach oraz pokazu QFMX.

Propaguje ideę aktywności i integracji społecznej osób starszych, wdraża działania, które mają charakter wieloaspektowy dostosowany do kondycji zdrowotnej, zapewniające rozwój szerokiego wachlarza usług opiekuńczych dla osób samotnych, zagubionych, borykających się z problemami w codziennym życiu. Organizuje dla seniorów warsztaty filmowe, spotkania psychologiczne, poetyckie, muzyczne, karaoke, Działając na rzecz osób starszych organizuje im zajęcia, które składają się z dwóch bloków, tj. naukowego i części praktycznej. Organizuje dni seniora, wycieczki, spotkania integracyjne, prelekcje m.in. z zakresu profilaktyki zdrowia i schorzeń nowotworowych, uroczystości dla osób 50+ oraz ćwiczenia aerobowe. Rozwija solidarność międzypokoleniową i współ­pracę pomiędzy seniorami a osobami młodymi. Członek zespołu programowego „Częstochowski Program Wsparcia Seniorów na lata 2010-2015. Członek wspierający Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźnica Marianowa. Odznaczona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Główny w Warszawie ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ za wybitne zasługi dla Związku. Prowadzi akcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Zebranymi darami rzeczowymi, obdarowuje najbardziej potrzebujące dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej uczęszczających do świetlic, placówek środowiskowych z dzielnicy Raków i Ostatni Grosz.

Z mojej inicjatywy zostało zrealizowane i wdrożone:

-budowa hali napraw pojazdów dla szkoły CKP przy ul. Łukasińskiego,

-budowa oświetlenia drogowego wraz z oświetleniem chodników na ul. Al. Niepodległości,

-budowa chodnika przy ul. Sosnowej i Al. Niepodle­głości, remont dachu Szkoły Podstawowej nr 36,

-wymiana stolarki okiennej w SP. 36 i G. 18,

-kompleksowy remont łazienek i likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum 18,

-budowa monitoringu wizyjnego dla miasta Częstochowy

-Bezpieczny Region celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, -budowa drogi ul. Gajowej

-kontynuacja, -budowa drogi ul. Lipowej, -budowa drogi ul. Topolowej,

-modernizacja boiska szkolnego na boisko wielo­funkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 53 i Gimna­zjum nr 18,

-budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi Al. Niepodległości,

-montaż progów zwalniających, -dokonanie zmian w treści statutu szkół uwzględnia­jąc możliwość dożywiania dzieci, które nie mogą korzystać z programu MOPS-u.

Jestem miłośniczką aktywnego wypoczynku. Interesuję się sportem. Wolne chwile najbardziej lubię spędzać z rodziną. Praca na rzecz ludzi to moja pasja. Rzetelnie i kompetentnie wywiązuję się z powierzonych obowiązków.

Program:

-Ratowanie istniejących miejsc pracy w Częstochowie.
-Budowa ciągów komunikacyjnych w osiedlach mieszkaniowych oraz modernizacja dróg gminnych umożliwiających lepszą komunikację naszego osiedla z pozostałą częścią miasta,
-Rozwój budownictwa komunalnego,
-Przełamywanie niechęci do ludzi starych,
-Dążenie do integracji międzypokoleniowej,
-Dbałość o seniorów, ich prawidłowe funkcjonowanie, a także diagnozowanie i zapobieganie trudnym sytuacjom w ich życiu. -Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście,
-Rozbudowa plaży miejskiej oraz zagospodarowanie terenów parku wypoczynkowego „Lisiniec" pod kątem atrakcyjnej bazy turystycznej,
-Organizowanie kolejnych imprez sportowo - rekreacyjnych,
-Dbanie o właściwy rozwój naszych dzieci,
-Zielona przestrzeń dla wypoczynku dzieci i dorosłych stworzenie w dzielnicy Wrzosowiak miejsca wypoczynku i relaksu dla mieszkańców,
-Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w miesiącu, dla osób mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, -Łatwiejszy dostęp do żłobków i przedszkoli,
-Dalsza realizacja obecnych przedsięwzięć.

Strona: www.annagabarska.pl

Facebook: facebook.com/anna.gabarska

 

Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Aktualności