Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 25
W tym miesiącu: 1319
Wszystkich: 283848
Wyszukiwarka

Marek Domagała

Obwód wyborczy: 5

Lista: KW Nowa Prawica - Janusza Korwina-Mikke

Miejsce na liście: 1

E-mail: marek@center.pl

O Kandydacie:

Urodziłem się w Częstochowie w 1959 roku. Tu ukończyłem szkołę średnią (Techniczne Zakłady Naukowe). Studia w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej, tu zdobyłem tytuł magistra inżyniera na Wydziale OiZP. W czasie studiów zakładałem struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii, przewodniczyłem Krakowskiej Radzie Koordynacyjnej NZS. Stan wojenny rozpoczęliśmy od strajku w Hucie im. Lenina. Potem 5 lat podziemia. Byłem twórcą i organizatorem Ruchu Oporu NZS, najsilniejszego, studenckiego podziemia w Polsce. Organizowaliśmy liczne manifestacje, wydawaliśmy i kolportowaliśmy prasę podziemną. Posiadam status pokrzywdzonego w IPN.

Po studiach wróciłem do Częstochowy. Od niemal 25 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem właścicielem firmy Computer Center. Zajmujemy się wdrażaniem najnowszych technologii informatycznych, współpracujemy z największymi dostawcami i twórcami oprogramowania w kraju i na świecie. Od 2008r. jestem członkiem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia NZS 1980 oraz członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W poprzedniej kadencji radny miasta Częstochowy, przewodniczący Komisji Skarbu, członek Komisji Rewizyjnej.  Od wielu lat tworzę i przedstawiam na sesji multimedialną ocenę wykonania budżetu miasta.

Z wyróżnień najbardziej cenię sobie  medal „Niezłomnym w słowie” jak pisze kapituła to odznaczenie przyznawane osobom, które w latach 80. XX wieku, narażając swoją wolność i ryzykując represje ze strony władz, działały na rzecz wolności słowa w PRL.

Posiadam wiele różnych zainteresowań od kibicowania i pomocy naszemu klubowi żużlowemu Włókniarz, po aktywny tryb życia, lubię narciarstwo i podróże.

Program:

Jako Przewodniczący Ruchu Wolności w Częstochowie 3 lata temu spisywałem nasz wspólny Kodeks Wartości. Oto część samorządowa -
2.       Cele lokalne, samorządowe:
a.       Systematyczna redukcja deficytu w budżecie miasta poprzez;
•        redukcję wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu lub podnoszeniu niezbędnych wydatków majątkowych służących ogółowi obywateli miasta,
•       racjonalizację zatrudnienia we wszelkich agendach i innych instytucjach zależnych od urzędu miasta,
•       redukcję zbędnych komórek organizacyjnych wewnątrz urzędu,
•       redukcja ilości komisji i zbędnych funkcji w Radzie Miasta,
b.       Uznanie zasady, że wydatki winny służyć ogółowi obywateli a nie mocnym grupom wpływu, korporacjom, związkom itp.,
c.       Wycofywanie się miasta ze Spółek i instytucji, które efektywniej mogą prowadzić obywatele,
d.       W ramach obowiązującego prawa krajowego dążenie do zrównania w prawach i dotacjach podmiotów prywatnych i publicznych,
e.       Stworzenie ściśle przestrzeganych przez kolejne kadencje i lata strategicznych planów rozwoju miasta w tym:
-  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
- systemu komunikacji i w  innych, najważniejszych dla rozwoju miasta obszarach,
f.       Optymalizacja  ilości planów zagospodarowania przestrzennego, bez zbędnego przerostu szczegółowych regulacji,
g.       Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości bieżących uchwał i regulacji,
h.       Partnerstwo publiczno -prywatne jako skuteczny sposób realizacji istotnych celów publicznych.

Strona internetowa: odbijemyczestochowe.pl

Facebook: facebook.com/profile.php?id=100001108667031

 

Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Aktualności