Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 64
W tym miesiącu: 940
Wszystkich: 206056
WyszukiwarkaLista:
KW Razem

Miejsce na liście: 3

E-mail: martinsaczek@gmail.com

Strona internetowa Kandydata: brak danych

Facebook: facebook.com/MartinSaczekRazem

O Kandydacie:

Mam 23 lata. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe) oraz Szkoły Głównej Handlowej (biznes międzynarodowy). Obecnie mieszkam i pracuję w Kołaczkowicach (gmina Miedźno), gdzie się wychowałem.

Podczas studiów działałem w organizacji studenckiej AIESEC, mającej na celu rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów i kultur. Projekty, w których miałem przyjemność współorganizować miały na celu przygotowanie warsztatów terapeutycznych za pomocą sztuki w szkołach i ośrodkach zajmujących się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, a także promocję Milenijnych Celów Rozwoju ONZ wśród dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach średnich. Wśród ważniejszych projektów naukowych, w którym brałem udział był projekt "Eko-innowacje w mieście" realizowany na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który miał na celu wykształcenie przyszłych specjalistów w zakresie zastosowania ekologicznych innowacji w procesach rewitalizacji miast.

Polityką czynnie zajmuję się od niedawna, gdyż w końcu powstała partia, z której programem i wartościami w pełni się zgadzam, oraz która tworzona jest przez wiarygodnych ludzi, przez lata działających na rzecz równości, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Pozapolitycznie interesuję się ekologicznymi rozwiązaniami urbanistycznymi, sportem oraz dietetyką.

Program:

Osobiście chciałbym zająć się problemami rynku pracy, w szczególności niestabilnością zatrudnienia oraz brakiem respektowania prawa pracy przez przedsiębiorców.
 
Ponadto chciałbym walczyć z podziałem kraju na Polskę A i Polskę B. Godna, dobrze płatna praca oraz dobrze zorganizowane usługi publiczne powinny być dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie czy mieszkają we wielkich miastach czy mniejszych ośrodkach. Dołożę również wszelkich starań by polskie miasteczka i wsie były jak najlepiej skomunikowane ze stolicami regionów (poprzez inwestycje w lokalny transport zbiorowy - kolejowy i autobusowy), ponieważ to publicznym transportem regionalnym mieszkanki i mieszkańcy tych terenów codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły. Nie każdego stać na własny samochód, a podróż komunikacją publiczną nieczęsto jest problemem, gdy siatka połączeń jest rzadka.
 
Jednym z moich priorytetów jest zrównoważony rozwój, który bierze pod uwagę również aspekty ekologiczne. Prawo do czystego środowiska naturalnego, czystego powietrza to nasze prawa obywatelskie, to nasze zdrowie. Wsparcie państwa dla zielonej rewitalizacji miast, rolnictwa ekologicznego, transformacji energetycznej  (prowadzonej w poszanowaniu dla budżetów gospodarstw domowych) m.in.poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii czy inwestycje w budownictwo energooszczędne czy pasywne będzie jednym z moich priorytetów.
 
Jestem za aktywną polityką mieszkaniową państwa. Jednym z rozwiązań, za którym optuję jest program budowy państwowych mieszkań na wynajem (jak to jest np. we Wiedniu), które będą alternatywą dla tych, których nie stać na drogie mieszkania na rynku pierwotnym bądź nie chcą brać na siebie zobowiązań kredytowych. Jestem również za wprowadzeniem zakazu eksmisji na bruk. To, jak państwo traktuje najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących świadczy o jego jakości.
 
Polityka to nie tylko linia żołądka, to konkretne wartości, które nami kierują. Mną kieruje walka o równość wszystkich obywatelek i obywateli. Każdy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem i zasługuje na równe traktowanie bez względu na jakiekolwiek przesłanki.
 
W Sejmie będę kierował się przede wszystkim szacunkiem do drugiego człowieka i działał w interesie tych, którzy są obecnie wykluczeni ze społeczeństwa bądź którym to grozi. W zakresie poszanowania praw człowieka zgadzam się pełni z organizacją Amnesty International. Będę optował za:
  • Ulepszeniem prawodawstwa w zakresie zwalczania dyskryminacji i przestępstw nienawiści (jeśli chodzi o status ekonomiczny czy społeczny, wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i inne przesłanki).
  • Poszanowaniem praw seksualnych i reprodukcyjnych (niezależnie od różnic, jakie dzielą Polki i Polaków w etycznej ocenie przerywania ciąży, moim zdaniem państwo nie powinno stawać po stronie jednego światopoglądu; decyzja o macierzyństwie powinna pozostawać w rękach kobiety; obecne prawodawstwo dyskryminuje niezamożne kobiety, których nie stać na wyjazd do Czech czy Niemiec w celu podjęcia się legalnemu zabiegowi przerwania ciąży).
  • Efektywnym prawodawstwem i jego implementacją w dziedzinie zwalczania przemocy domowej i przemocy wobec kobiet.
  • Pociągnięciem do odpowiedzialności polityków i urzędników państwowych za przyzwolenie na nielegalny program transferu więźniów i tajnych więzień CIA, gdzie torturowano niewinnych ludzi.
  • Ochroną praw uchodźców i osób poszukujących azylu, poprzez tworzenia bezpiecznych i legalnych szlaków prowadzących do Europy (uważam, że uchodźcom należy pomóc, jest to nasz moralny obowiązek leżący u podstaw naszego systemu wartości; nie należy ich winić za wojny których są ofiarami ani za potencjalny wpływ na pogorszenie stopy życia Polek i Polaków; kluczem do poprawy sytuacji ekonomicznej obywatelek i obywateli jest walka z rozwarstwieniem dochodów poprzez politykę podatkową państwa, która powinna uwzględniać niwelowanie nierówności a nie walka z uchodźcami).
Na koniec kilka słów o prawach zwierząt. Osobiście uważam, że nasz stosunek do zwierząt jest jednym z kryteriów naszego człowieczeństwa. W pełni popieram stanowisko mojej partii (m.in. stopniowa eliminacja hodowli zwierząt futerkowych, delegalizacja polowań z udziałem nieletnich czy wsparcie dla schronisk).
 
W tym momencie przedstawiłem zaledwie wycinek tego czym chciałbym się zająć w Parlamencie. W razie szczegółowych pytań odnośnie mojego programu, proszę wyborczynie i wyborców o kontakt drogą mailową lub za pośrednictwem mojego profilu na Facebooku.
Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.
Aktualności