Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 6
W tym miesiącu: 3917
Wszystkich: 309990
Wyszukiwarka

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pó ź n. zm.), podaje się do wiadomości publicznej, że głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosownia.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 7:00 – 21:00.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Granice obwodu gosowania: Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Aleja Najświętszej Maryi Panny od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 14, Plac Daszyńskiego, Warszawska od nr 1 do nr 47. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Krótka 22, tel. 34 3241013, 34 3241889
Garibaldiego, Joselewicza, Krótka, Wilsona od nr 2 do nr 42 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Krótka 22, tel. 34 3241013, 34 3241889.
Aleja Jana Pawła II od nr 1 do nr 41 i od nr 2 do nr 24, Galla Anonima, Kawia, Kiedrzyńska od nr 1 do nr 45 i od nr 2 do nr 46, Tartakowa, Warszawska od nr 49 do nr 127/129 i od nr 64 do nr 142, Wilsona od nr 44 do końca. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego, ul. Warszawska 142, tel. 34 3656450.
Graniczna, Jaskrowska, Kozia, Mostowa, Plac Bohaterów Getta, Przesmyk, Senatorska, Spadek, Targowa, Warszawska od nr 2 do nr 62. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31, tel. 34 3740728.
Garncarska, Knauera, Mirowska od nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 20, Nadrzeczna, Nad Wartą, Ptasia, Stary Rynek, Strażacka. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Warszawska 31, tel. 34 3740728.
Aleja Wojska Polskiego od nr 139/159 do nr 213, Kana Kohna, Krakowska, Księdza Wróblewskiego, Przechodnia. Zespół Gimnazjów, ul. Krakowska 29, tel. 34 3681518.
Katedralna, Ogrodowa od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 22, Piłsudskiego, Przemysłowa. V LO im. A. Mickiewicza, ul. Krakowska 29, tel. 34 3605354.
Cicha, Mała, Mielczarskiego, Mokra, Ogrodowa od nr 17 i od nr 24 do ko ca, Piotrkowska, Stawowa. Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Ogrodowa 50/64, tel. 34 3605303.
Aleja Kościuszki od nr 2 do końca, Aleja Najświętszej Maryi Panny od nr 17 do nr 43 i od nr 16 do nr 44, Lelewela, Wały Dwernickiego od nr 1 do nr 49, Zimorowicza. I LO im. J. Słowackiego, Aleja Kościuszki 8, tel. 34 3242555.
Aleja Armii Krajowej od nr 1 do nr 5 i nr 2, Aleja Jana Paw a II od nr 43 do nr 75, Aleja Kościuszki od nr 1 do końca, Jasnogórska od nr 1 do nr 29 i od nr 2 do nr 36, Staszica, Sułkowskiego. IX LO im. C. K. Norwida, ul. Jasnogórska 8, tel. 34 3655991.
Aleja Jana Paw a II od nr 77 do nr 103/109, Dąbrowskiego od nr 1 do nr 37 i od nr 2 do nr 30, Jasnogórska od nr 31 do nr 35 i od nr 38 do nr 52, Kilińskiego od nr 1 do nr 29 i od nr 2 do nr 46, Rac ławicka od nr 2 do nr 4. Zespół Szkół Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel. 34 3682440.
Jasnogórska od nr 37 i od nr 54 do końca, Małachowskiego, Mąkoszy, Partyzantów, Popiełuszki, Racławicka od nr 3 i od nr 6 do ko ca, Zwycięzców, Żwirki i Wigury. Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90, tel. 34 3243551.
Aleja Najświętszej Maryi Panny od nr 45 i od nr 46 do ko ca, Kossak-Szczuckiej, Stryjeńskiej. IV LO im. H. Sienkiewicza, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56, tel. 34 3241614.
Aleja Wolności od nr 1 do nr 49 i od nr 2 do nr 42, Kopernika od nr 1 do nr 23 i od nr 2 do nr 22, Orzechowskiego, l ska, Tuwima, Waszyngtona od nr 1 do nr 23 i od nr 2 do nr 20. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, tel. 34 3707199.
Pułaskiego od nr 1 do nr 25, Szymanowskiego, Waszyngtona od nr 25 i od nr 22 do końca. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Waszyngtona 62, tel. 34 3245917.
Dąbkowskiego od nr 15 i od nr 24 do końca, Glogera, Jaracza, Kopernika od nr 49 i od nr 40 do końca, Polskiej Organizacji Wojskowej. Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Kopernika 79/87, tel. 34 3242370.
Dąkowskiego od nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 22, Focha od nr 1 do nr 45 i od nr 2 do nr 36, Kopernika od nr 25 do nr 47 i od nr 24 do nr 38, Nowowiejskiego, Wasowskiego. VII LO im. M. Kopernika, ul. Nowowiejskiego 18, tel. 34 3245266.
Focha od nr 47 i od nr 38 do końca. Oddział Eksploatacji ZGM TBS sp. z o. o., ul. Nowowiejskiego 26, tel. 34 3682690.
Jana III Sobieskiego, Ogińskiego, Pułaskiego od nr 27 do końca. Gimnazjum nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15, tel. 34 3240846.
Dunikowskiego, Korczaka, Słowackiego. Gimnazjum nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15, tel. 34 3240846.
Aleja Bohaterów Monte Cassino nr 10, Goszczyńskiego, Krasińskiego, Zana nr 2 i nr 4. Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Goszczy skiego 9/11, tel. 34 3246956.
1 Maja od nr 11 i od nr 8 do końca, Ciasna, Hoene-Wrońskiego, Śniadeckich, Zana od nr 1 do nr 13. Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Goszczy skiego 9/11, tel. 34 3246956.
1 Maja od nr 1 do nr 9 i od nr 2 do nr 6, Aleja Wolności od nr 51 i od nr 44 do ko ca, Ambulatoryjna, Boya- Żeleńskiego, Filomatów, Mickiewicza (oprócz nr 12), Skłodowskiej-Curie. Miejskie Przedszkole nr 35, ul. 1 Maja 5/7, tel. 34 3247280.
Miejski Szpital Zespolony. ul. Mickiewicza 12, tel. 34 3702355.
Aktualności