Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 68
W tym miesiącu: 2261
Wszystkich: 316408
Wyszukiwarka

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pó ź n. zm.), podaje się do wiadomości publicznej, że głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosownia.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 października 2015 r. w godzinach 7:00 – 21:00.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować przez pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Granice obwodu gosowania: Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Aleja Niepodległości od nr 1 do nr 9 i od nr 2 do nr 8, Aleja Wojska Polskiego od nr 89 do nr 137 i od nr 134 do nr 150, Bardowskiego, Błotna, Bór od nr 1 do nr 105 i od nr 2 do nr 104, Dolna, Gazowa, Jagiellońska od nr 30 do nr 50, Kr ta, Niedługa, Niewi Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Szczytowa 28/30, tel. 34 3631477, 34 3634333.
Górna, Kącik, Prosta, Pusta, Równoległa, Skośna, Stroma, Szczytowa, Wysoka. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Szczytowa 28/30, tel. 34 3631477, 34 3634333.
Aleja Niepodległości od nr 11 do nr 29 i od nr 10 do nr 30, Głęboka, Górki, Górska, Niska, Ostra, Spadzista. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Aleja Niepodleg łości 16/18, tel. 34 3709550.
Aleja Wojska Polskiego od nr 120 do nr 132, Barlickiego, Daniłowskiego, Pietrusińskiego, Przerwy-Tetmajera, Schulza. Szkoła Podstawowa nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130, tel. 34 3231381.
Karpińskiego, Mochnackiego, Przybyszewskiego, Sieroszewskiego. Szkoła Podstawowa nr 17, Aleja Wojska Polskiego 130, tel. 34 3231381.
Aleja Pokoju od nr 1 do nr 17, Leśmiana, Próchnika, Sebyły, Sempołowskiej. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Przerwy-Tetmajera 40, tel. 34 3231384.
Aleja Wojska Polskiego od nr 112 do nr 114, Andersena, Iłłakowiczówny, Jasienicy, Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Ossowskiego. Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23, tel. 34 3231476.
Aleja Pokoju od nr 2 do nr 22, Aleja Wojska Polskiego od nr 116 do nr 118, Witkiewicza. Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa 23, tel. 34 3231476.
Irzykowskiego, Kasprowicza, Kuncewiczowej, Kunickiego, Lenartowicza, Prusa, Waryńskiego, Zamenhofa. Zespół Szkół im. B. Prusa, ul. Prusa 20, tel. 34 3661121.
Fredry, Konopnickiej, Limanowskiego od nr 1 do nr 49 i od nr 2 do nr 84, Orzeszkowej, Rapackiego, Syrokomli, Towiańskiego. VI LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40, tel. 34 3231163.
Łukasińskiego od nr 1 do nr 67 i od nr 2 do nr 74, Mireckiego od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 16. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Łukasińskiego 70/74, tel. 34 3231382.
Asnyka, Limanowskiego od nr 51 do nr 69 i od nr 86 do nr 104, Łukasińskiego od nr 69 i od nr 76 do końca, Okrzei, Perla, Skorupki. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Łukasińskiego 70/74, tel. 34 3231382.
Mireckiego od nr 17 i od nr 18 do końca. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9, tel. 34 3231161, 343231219.
Dąbrowskiej, Gaczkowskiego, Limanowskiego od nr 71 i od nr 106 do końca, Struga, Wyspiańskiego. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9, tel. 34 3231161, 343231219.
Spacerowa, Żarecka od nr 1 do nr 145 i od nr 2 do nr 170. Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Dąbrowskiej 5/9, tel. 34 3231161, 343231219.
Iglasta, Powstańców Śląskich, Sosnowa. Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Sosnowa 22/28, tel. 34 3634801.
Aleja Niepodległości od nr 32 do nr 50 i od nr 31 do końca. Świetlica MPK, Aleja Niepodległości 30, tel. 34 3779269.
Botaniczna, Bukowa, Jagiello ńska od nr 1 do nr 109 i od nr 2 do nr 28, Kasztanowa, Lipowa, Łąkowa, Wiśniowa, Żródlana. Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Kasztanowa 7/9, tel. 34 3631162.
Orkana oprócz nr 54, nr 54a, nr 54b, nr 54c, nr 54d. Gimnazjum nr 18, ul. Orkana 95/109, tel. 34 3663333.
Lechonia. Gimnazjum nr 18, ul. Orkana 95/109, tel. 34 3663333.
Orkana nr 54, nr 54a, nr 54b, nr 54c, nr 54d, Sportowa od nr 1 do nr 55/65 i od nr 2 do nr 54. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Orkana 95/109, tel. 34 3633860.
Jesienna od nr 1 do końca i od nr 64 do ko ca, Kamińskiego, Marusarza, Rutkiewicz, Rydza- Śmigłego, Sportowa od nr 67 i od nr 56 do końca, Zagórskiego, Zielona, Zimowa. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Orkana 95/109, tel. 34 3633860.
Aleja 11 Listopada, Brzozowa, Gajowa, Sadowa, Wiązowa. Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Wierzbowa 20, tel. 34 3633078.
Olszowa, Topolowa, Wierzbowa, Zesłańców Sybiru. Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Wierzbowa 20, tel. 34 3633078.
Bohaterów Katynia nr 48, nr 50, nr 52, Jesienna nr 52, Podbucze, Południowa. Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42, tel. 34 3632706.
Bienia. Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Jesienna 42, tel. 34 3632706.
Bohaterów Katynia od nr 21 do nr 37, Rakowska. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42, tel. 34 3630748.
Aleja Wojska Polskiego od nr 73 do nr 87, Bohaterów Katynia od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 44, Cedrowa, Cisowa, Limbowa, Osikowa, Palmowa. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Rakowska 42, tel. 34 3630748.
Aktualności