Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
  1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
  2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 39
W tym miesiącu: 3258
Wszystkich: 317405
Wyszukiwarka

Ryszard Majer

Obwód wyborczy: 6

Lista: KW Prawo i Sprawiedliwość

Miejsce na liście: 1

E-mail: ryszard.majer@fr.pl

O kandydacie:

Ur. 4.08.1971 r., doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja doktorska poświęcona wyzwaniom demograficznym samorządu terytorialnego w województwie śląskim, a w szczególności procesowi programowania lokalnej polityki społecznej wobec starości, została przygotowana pod kierunkiem prof. Jerzego Krzyszkowskiego, szefa Katedry Polityki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Zawodowo związany z polityką i pomocą społeczną od kilkunastu lat. Od 1999 roku szef Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kierował  Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach. Doradzał samorządom lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. w Toruniu, Sieradzu, Stargardzie Szczecińskim. W latach 2007-2010  wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zabiegał o regulacje prawne ograniczające wykluczenie społeczne i budujące profesjonalizm kadr pomocy społecznej. W latach 2006 -2009 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, m.in. przewodniczący Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządowych.
W latach 2009-2010 pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialny m.in. za sprawy społeczne, w ramach których kierował zespołem zadaniowym ds. Częstochowskiego Programu Wsparcia Seniorów, który zakończył prace Programem na Rzecz Wsparcia Częstochowskich Seniorów. Wdrażał programy specjalne zwiększające liczbę usług rehabilitacyjnych na terenie miasta oraz rozwijające opiekę medyczną w przedszkolach. W latach 2010-2014 radny miasta Częstochowy oraz Przewodniczący Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, gdzie dbał  o to, by ceny usług komunalnych w mieście i regionie były jak najniższe.
Od 2011 społecznie pełni funkcje Rzecznika Praw Osób Starszych udzielając informacji, porad, promując rozwiązania pro senioralne na terenie całego województwa Organizator bezpłatnych kursów komputerowych dla osób starszych, a także konkursów promujących aktywność seniorów.
Inicjator i pomysłodawca Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych Jasnej Górze w Częstochowie oraz Kalendarza Pracownika Socjalnego - jednego z pierwszych branżowych wydawnictw adresowanych do tej grupy zawodowej. W latach 90-tych, sekretarz Archidiecezjalnej Konsulty Duszpasterstwa Trzeźwości przy Arcybiskupie Metropolicie Częstochowskim. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Ś. P.  Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP za działalność publiczną w obszarze pomocy społecznej.
Pełniąc funkcje publiczne z powodzeniem mediował w trakcie konfliktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Szpitalu Specjalistycznym w Jaworznie. Negocjował jeden z pierwszych w kraju układów ponadzakładowych  dla pracowników pomocy społecznej.

Obecnie wykładowca w Akademii im. Jana Długosza w Zakładzie Pracy Socjalnej i Nauk o Zdrowiu. Zaangażowany także w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, gdzie w przewodniczy Zespołowi ds. Rozwoju Miejskiego Ośrodka, podejmując m.in.: kwestie jakości realizowanych usług, standaryzacji pracy socjalnej, rozwoju kadry pracowników socjalnych, badania satysfakcji klienta.
W  pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce starości jako wyzwaniu dla lokalnej polityki społecznej, o czym świadczą liczne publikacje naukowe, poświęcone zarówno polityce społecznej, pracy socjalnej jak i procesom zarządzania
w obszarze pomocy społecznej. Autor licznych publikacji  naukowych dotyczących lokalnej polityki społecznej.
Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci. Swój wolny czas najchętniej spędza z rodziną, organizując wspólne wyjścia do kina oraz poświęcając czas wspólnemu przygotowywaniu domowych przetworów.

Program:

- praca za godne pieniądze,
- aktywizacja i szkolenia dla osób po 45 roku życia,
- preferencyjne warunki zatrudnienia dla osób w wieku przedemerytalnym,
- inwestycje w nowe technologie, które poszerzą możliwość zatrudnienia także w regionach wiejskich oraz rozwój środowiska akademickiego – powołanie Uniwersytetu Częstochowskiego Zdrowiej w jesieni życia,
- rozwój nadzorowanego przez sejmik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego NMP w szczególności onkologii, geriatrii, szpitalnego oddziału ratunkowego,
- rozwój rehabilitacji, zwiększenie jej dostępności także w obszarach wiejskich,
- wsparcie dla osób starszych, finansowe, socjalne, zdrowotne poprzez stowarzyszenia i dla stowarzyszeń,
- wsparcie organizacji przy pisaniu wniosków grantowych,
- preferencyjne granty dla małych organizacji: kół parafialnych, kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Gminne Domy Kultury, Biblioteki, Bezpieczniej w domu i dzielnicy,
- projekty specjalne adresowane m.in. do młodzieży należy zwiększyć bezpieczeństwo naszych ulic i dzielnic.

Strona internetowa: ryszardmajer.pl

Facebook: facebook.com/MajerRyszard

 

Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Aktualności