Wybory do parlamentu
Informacje
Sonda
Chciałbym, żeby Prezydentem Częstochowy został:
 1. Krzysztof Matyjaszczyk- 44,36%
 2. Artur Warzocha- 55,64%
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 4
W tym miesiącu: 4
Wszystkich: 295996
Wyszukiwarka

Sebastian Turek.jpg

Sebastian Turek

Obwód wyborczy: 1

Lista: KW Platforma Obywatelska

Miejsce na liście: 5

Facebook: facebook.com/tureksebastian

O Kandydacie:

32 lata, wykształcenie wyższe, dziennikarz - politolog (Uniwersytet Śląski). Pracownik samorządowy w Katowicach. Mieszkam w Częstochowie, dojeżdżam codziennie do pracy na Śląsk. Dlaczego tak? Bo kocham Częstochowę, Śląsk daje mi pracę.

Program:

 • Kampania Wyborcza. Jak to widzę i w jakim celu kandyduję?

Nie chcę być kopią kogokolwiek i modelowym przykładem kandydata z plakatu z wyidealizowanym obrazem postaci, dzięki zastosowaniu supernowoczesnych technik graficznego wygładzania zmarszczek. Jeżeli już muszę korzystać z szablonu, skupiam się na kontakcie bezpośrednim bądź funkcjonowaniu w internecie. Celowo zrezygnowałem z zaśmiecania przestrzeni miejskiej plakatami wyborczymi, które zwłaszcza w gąszczu dziesiątki innych, nic nie przekazują, poza wrażeniem powszechnego bałaganu i marnowania pieniędzy. Chcę Częstochowy nowoczesnej, otwartej, ale też szanującej swoją tożsamość. Ta cienka nić, łącząca przyszłość - teraźniejszość z przeszłością, przebiega i sięga do czasów historii przemysłowo - rzemieślniczej miasta, małej przedsiębiorczości, bo to wówczas Częstochowa najlepiej się rozrastała i rosła w siłę, aż po Jasną Górę, miejsce o szczególnym znaczeniu dla historii Polski, ośrodku religijnym, które powinno wrastać w miasto i wspólnie z nim egzystować, nigdy rywalizować. Współczesność to trochę zawiedzione nadzieje Częstochowian, ale też nadzieja i chęć zmian na lepsze. Przyszłość to miasto, które nie zmarnuje swojej szansy.

Jako radny chciałbym czerpać z najlepszych wzorów dobrego samorządu, zarówno dużych ośrodków miejskich takich jak aglomeracja górnośląska, Trójmiasto, Kraków, ale też z małych gmin wiejskich, częstokroć lepiej zarządzanych niż Częstochowa. Częstochowa bez układów i niejasnych powiązań, bez hamulcowych rozwoju, bo miasto nie jest ani czerwonych, czarnych, brunatnych, tęczowych. Miasto to obywatele Częstochowy. Wszyscy. Będę wspierał taki kierunek postrzegania naszego miasta. Chcę powstrzymać „ucieczkę” młodych ludzi za pracą do Katowic, Warszawy, Poznania czy Gdańska... Sam jestem najlepszym przykładem osoby pracującej w innym mieście. Wyjechałem już kiedyś za pracą do Krakowa, obecnie dojeżdżam codziennie do pracy w Katowicach. Daleki jestem od narzekania, na tą sytuację, nie mniej Częstochowa to nasze miasto. Dla niej chcemy pracować, rozwijać nasze możliwości i talenty.

 • Częstochowa przyjazna wszystkim Mieszkańcom. Młodym i starszym

Likwidacja przeszkód, które przeszkadzają w poruszaniu się rodzicom z małym dzieckiem w wózku jak i osób niepełnosprawnych. Niestety Częstochowa to wciąż wiele barier w postaci trudnych do pokonania wysokich krawężników i innych barier architektonicznych. Chcę poprawić jakość życia seniorów, poprzez spopularyzowanie osiedlowych ośrodków dziennego wsparcia. Ma to być działanie miasta i innych podmiotów oparte o pracę wolontariuszy bądź absolwentów studiów nauk społecznych, osób z zamiłowaniem do pracy z drugim człowiekiem, bezrobotnych, wynagradzanych ze środków skierowanych na działania w ramach programów zwalczania bezrobocia Urzędu Pracy i innych źródeł docelowych.

 • Praca i rozwój. Walka z bezrobociem

Obowiązkiem rządzących miastem jest stwarzanie klimatu do powstawania miejsc pracy. Dość przerzucania się się odpowiedzialnością za beznadziejną sytuacją na rynku pracy w Częstochowie między radnymi a prezydentem, pomimo, że większa w tym zakresie odpowiedzialność, spada na prezydenta. Obowiązkiem każdego radnego i prezydenta miasta powinny być aktywne, wspólne działania, które zainicjują powstawanie miejsc pracy. Popieram uruchamianie środków, które pomagają wejść na rynek pracy dzięki stażom bądź dofinansowywanie lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, które tworzą małą przedsiębiorczość. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w częstochowskim Urzędzie Pracy. Takie działanie to również aktywacja osób dotkniętych tym problemem.

 • Częstochowa miastem akademickim i magnesem dla młodych

Nasze miasto ma kilka naprawdę dobrych szkół wyższych, to powinno być dźwignią rozwoju Częstochowy. Żeby osiągnąć ten cel, miasto powinno prowadzić intensywną promocję Częstochowy wśród absolwentów szkół średnich w całej Polsce. Większa liczba studentów to rozwój kultury, usług i handlu, pobudzenie rynku nieruchomości. Wspólne dofinansowanie ze środowiskami przedsiębiorców, specjalnych stypendiów dla studentów, którzy po zakończeniu studiów zobowiążą się pracować w firmach i instytucjach zlokalizowanych w mieście. Zatrzymajmy najlepszych! Rozbudowa bezprzewodowego internetu w technologii WI-FI na terenie całej Częstochowy.

 • Kultura – Niech się dzieje. Naprawdę!

Chcę wspierać lokalnych artystów, organizując większą liczbę wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Wspieram pomysły, które wychodzą ze sztuką na ulicę,gdzie ją widać na mieście. Dosłownie i w przenośni. Popieram organizowanie festiwali, koncertów, które popularyzują kulturę, ale przynoszą też choćby skromne dochody miastu, lokalnym twórcom i drobnym przedsiębiorcom. Ważne są stypendia dla twórców i nowych lokalnych talentów. Stawiam na „klimat" np. poprzez tworzenie przestrzeni miejskiej dla legalnego graffiti. Priorytetem jest też to, żeby wszelkie muzy sztuki zarabiały na siebie. Wzorem krakowskiego Teatru Bagatela, niech kultura "gra" w tzw. sezonie wakacyjnym. Niech rozbrzmiewa muzyka gdzieś między Starym Miastem, Starym Rynkiem, Bieganem, niech sztukę wystawia Teatr Mickiewicza, niech gdzieś nad bulwarami Warty będą wyświetlane filmy kina letniego, niech unosi się zapach werniksu z obrazów malowanych w alejach. Wtedy rzeczywiście coś się dzieje.

 • Częstochowa Ekologiczna. Częstochowa dwóch kółek

Popieram walkę z niską emisją w centrum Częstochowy. Należy dofinansowywać rozwiązania ogrzewania ekologicznego i wspierać programy docieplenia budynków, pomoże to ograniczyć bądź całkowicie wyeliminować szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. Zachęcające będzie obniżanie podatków od nieruchomości a co za tym idzie obniżka czynszów. Chcę wspomagać rowerzystów w każdym możliwym aspekcie. Jazda rowerem nie powinna być tematem wyborczym. Temat ma łączyć nie dzielić a wielu dzieli. Już w 2006 roku w ramach Stowarzyszenia Młodzi Demokraci byłem współautorem panelu dyskusyjnego różnych środowisk rowerowych o problematyce ścieżek rowerowych w Częstochowie i innych problemów cyklistów. Dlatego popieram każde działanie, które rozwija ten zdrowy temat, także pomysł rowerów miejskich, wypożyczanych za grosze.

 • Architektura, przestrzeń miejska, rewitalizacja Starego Miasta i Śródmieścia

Popieram rewitalizację alei, ale jestem zwolennikiem przywrócenia do życia prawdziwej tkanki miasta, czyli kamienic i podwórek. Dobrym pomysłem jest zwolnienie właścicieli odrestaurowanych kamienic od płacenia, nawet przez kilka lat podatków od nieruchomości. Warunkiem będzie, iż wyremontują budynki w oparciu o projekty UE, które skierowane są na np. na docieplenia, jednocześnie pozwalające na renowację zabytkowej architektury.

Miasto to też mała, lokalna przestrzeń. Wzorem Katowic, gdzie powstał program „Plac na Glanc”, chcę żeby taki program był w naszym mieście. Polega on na wyłanianiu w konkursach propozycji renowacji, tworzenia podwórek przez samych mieszkańców. Wiąże się to z dofinansowaniem pomysłów na zaplecze kamienic i podwórek śródmiejskich i na Starym Mieście. Pomysł różni się zasadniczo od typowego projektu budżetu obywatelskiego, bo łączy finansowanie przez miasto jak i angażuje przedsiębiorców z branży budowlanej, co pozwala im na własną promocję i wkład w życie miasta. Natomiast mieszkańcy na nowo odkrywają znaczenie małych wspólnot lokalnych.

Popieram stworzenie projektu Promenady Śródmiejskiej, rewitalizację bulwarów nad Wartą. Dzięki temu będzie można zrealizować wydarzenia kulturalne typu kino letnie nad bulwarami bądź tworzyć inne eventy. Przyczyni to się w znacznym stopniu do ożywienia tej części miasta.

Problemem dla Częstochowy jest piękny, odnowiony Plac Biegańskiego. Niestety jest słabo wykorzystany i stanowi pustą przestrzeń. Żeby go ożywić, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie małej architektury, nieograniczonym projektem pierwotnym, już sfinansowanym i zatwierdzonym ze środków UE. Popieram np. budowę w tym miejscu małej fontanny bądź ustawienie sezonowe roślin w dużych donicach. Inne rozwiązanie przewiduje eksponowanie zmiennych, cyklicznych rozwiązań artystycznych, np. rzeźby, instalacje.. Należy poszerzyć działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, która będzie w większym stopniu czuwała nad ładem przestrzennym w Częstochowie , często zakłócanym przez chaos reklamowy, straganowy i kiczowatą architekturę.

Częstochowa ma być przyjazna czworonogom. Popieram budowę osiedlowych wybiegów - toalet dla psów, choć należy pamiętać też o problemie braku publicznych toalet dla mieszkańców i turystów w centrum miasta. Częścią małej architektury powinno być banalne, rozstawianie w mieście bezpłatnych tablic ogłoszeniowych, gdzie będzie miejsce na ogłoszenia drobne dla mieszkańców, przy wyeliminowaniu reklam komercyjnych.

 • Finanse Częstochowy. Częstochowa przyjazna gminom ościennym

Zróbmy wszystko, żeby jak najwięcej ludzi, chciało płacić podatki w naszym mieście. Częstochowa pomimo fatalnej sytuacji na lokalnym rynku pracy daje zatrudnienie i edukację mieszkańcom ościennych gmin i powiatów. Zachęcajmy ich do płacenia podatków tutaj. Poprawi to znacznie finanse miasta i wzmocni jego prestiż.  W zamian zaoferujmy np. przywrócenie komunikacji podmiejskiej do Częstochowy, współfinansowanej z innymi gminami. Niestety pomimo rozwoju konkurencji prywatnych przewoźników, utrudniony jest dojazd do miasta w zakresie odpowiadającym potrzebom dojeżdżających do Częstochowy pracowników, uczniów i studentów. Nie musimy być w żaden sposób stratni. Miasto może tylko na tym zyskać.

 • Komunikacja Miejska

Popieram budowę nowych linii tramwajowych, to świetny pomysł, który czyni Częstochowę miastem dynamicznym, transport ekologicznym a całość daje wrażenie nowoczesności. Uważam, że należy zastanowić się nad rozbudową automatów biletowych zarówno w środkach komunikacji miejskiej, jak i większej liczbie punktów stacjonarnych na terenie całego miasta.

 • Mój Kandydat na Prezydenta Częstochowy

Popieram Andrzeja Szewińskiego. Nie dlatego, że jestem związany z Platformą Obywatelską, ale dlatego, że jestem realistą. Senator Szewiński, jako parlamentarzysta, wcześniej świetny siatkarz-sportowiec, rozpoznawalny w Polsce i na świecie, będzie jednocześnie ambasadorem Częstochowy. Nasze miasto potrzebuje oprócz dobrego gospodarza, również człowieka, który ma bądź miał realny wpływ na losy Częstochowy w rożnego rodzaju „rozdaniach” krajowych. Senator gra od lat w drużynie Platformy Obywatelskiej na szczeblu krajowym.  Piłka, choć można się przed tym bronić, jest po stronie partii rządzącej. Dlatego właśnie Andrzej Szewiński dobrze rozegra ten mecz. Powierzymy mu prezydenturę Częstochowy.

Zapraszam na wybory 16 listopada. Proszę Państwa o głos do Rady Miasta na moją osobę. Dla miasta. Dla nas - Częstochowian.

Treść zawarta na stronie jest nieaktualna. Dotyczy wyłącznie minionego okresu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Aktualności